D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal ( LOPD ) i el seu Reglament, el client / usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del qual és responsable MARIA ROSA AGUSTI RIGALL que ha estat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d’informar sobre els productes i serveis sol · licitats, amb la finalitat d’informar sobre els productes i serveis sol·licitats, així com vostè presta el seu consentiment exprés per l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic, SMS, mailings, newsletter i altres mitjans de comunicació per via ofimàtica o postal, tal com estableix la Llei LSSI / CE 34/2002.

L’informem també sobre els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social de MARIA ROSA AGUSTI RIGALL, situat a c/. Joaquim Vayreda, nº 57, baixos, de 17001 GIRONA (Girona) o bé per email a info@mariarosaagusti.cat.

L’informem també que les dades personals subministrades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per la seva conservació, a terceres persones.

Si vol deixar de rebre publicitat o informacions comercials pot sol·licitar la baixa enviant un correu electrònic a l’adreça info@mariarosaagusti.cat, indicant la paraula BAIXA.